Kur flasim për fillet e arsimit shqip, na kujtohet mësonjëtorja e parë shqipe në Korçë që u hap në vitin 1887.

“Nxënësve u mësohej gjuha shqipe në këtë shkollë.

. Tashmë ndërtesa e shkollës shërben si një muzeum dhe ndodhet në veri të bulevardit "Shën Gjergji".

Por, studiues vendorë e të huaj flasin për një shkollë shqipe më të hershme, që daton qysh prej shekullit XVI në Kosovë.

.

Mësonjëtorja e Korçës është shkolla e parë kombëtare e gjuhës shqipe në viset shqiptare në kohën e Perandorisë Osmane. . al – Prof.

.

” (Historia e Letërsisë Shqiptare, Tiranë 1983, f. Në Voskopojë (në rrethin e Korçës) më 1720 pat qenë themeluar Akademia e Re; dhe në Korçë, më vonë, (më 7 mars 1887) u hap e para shkollë shqipe e Jugut dhe (më 1891) e para shkollë shqiptare për vajza; pastaj i erdhi radha themelimit të Normales së Elbasanit (1909) dhe gjimnazeve, laike dhe shtetërore të Tiranës, Korçës dhe Shkodrës. Kur flasim për fillet e arsimit shqip, na kujtohet mësonjëtorja e parë shqipe në Korçë që u hap në vitin 1887.

Gjirokaster-Është Monumenti simbol në Gjirokastër, vendi ku u çel e para shkollë shqipe në 1908, por për të shkuar aty duhet t'i mbijetosh një pirgu të madh mbeturinash. The.

Normalja e Elbasanit, e hapur në dhjetor të vitit 1909, është shkolla e parë e arsimit profesional arsimor në gjuhën shqipe, e krijuar në bazë të vendimeve të Kongresit të Elbasanit, i cili ishte mbajtur tre muaj më parë në po atë vit.

Mësonjëtorja u hap më 7 mars të vitit 1887 në Korçë në periudhën e fundme të perandorisë.

. Por, studiues vendorë e të huaj flasin për një shkollë shqipe më të hershme, që daton qysh prej shekullit XVI në Kosovë.

Era e keqe të shoqëron deri tek pika më dominuese e qytetit, Obelisku ku u hap shkolla shqipe "Liria". Ajo do u bashkohet nismës së disa biznesmenëve të zonës, dhe shkolla e parë shqipe do të kthehet në muze.

Shkolla u vendos.
Megjithatë, në historinë e zhvillimit të shkollave shqipe dhe të arsimit tonë kombëtar si pikënisje merret mësonjëtorja e Korçës që filloi të punojë me 7 mars 1887, me mësuesin e saj Pandeli Sotiri, të cilin e pason shkolla e Prizrenit në vitin 1889, me mësuesin Mati Logoreci.
It was opened in Korçë during the late Ottoman period.

.

Foto: AQSh.

. Mësimin e filluan 35 nxënës ndërsa mësuesi i parë ishte Pandeli Sotiri. Mar 7, 2017 · Kështu filluan çelja e shkollave dhe perhapja e mësimit t’Abetares shqipe në vendin tonë.

Foto: AQSh. . Jan 13, 2014 · Në 100-vjetorin e shkollës së parë shqipe për Tiranën, ministrrja e Arsimit, Lindita Nikolla, na dhe edhe një tjetër lajm të mirë. . Foto: AQSh.

Kjo ndërtsë është sot muzeum kombëtar i arsimit.

. Shkollat e para shqipe janë hapur në Shkodër e rrethinë rreth 400 vjet më parë dhe shkolla e lartë të paktën 134 vjet më parë.

Mësonjëtorja u hap më 7 mars të vitit 1887 në Korçë në periudhën e fundme të perandorisë.

Shkodra ka pasur observatorin e.

.

.

.